Tāpiri D: Ngā Haepapa Kirirarau, Te Tiriti me te Akoranga Kirirarau

Tāpiri D: Ngā Haepapa Kirirarau, Te Tiriti me te Akoranga Kirirarau

Ka matapaki tēnei tāpiri i ngā rauemi haepepa kirirarau, Tiriti, kirirarau hoki i Aotearoa, tae atu ki ētahi whakaaro mō ngā rauemi mō te akoranga reo Māori. Ko te whakahau matua ia o te Ranga kia tautoko tonu te Kāwanatanga i te whakawhitinga kōrero mō te kaupapa ture, mā te whakawātea i ngā rauemi katoa e tika ana kia noho mōhio te iwi mō ngā whakaritenga o nāianei me ngā kōwhiringa mō ngā rā e tū mai nei. I rongo te Ranga i te tautoko a te tino nuinga mō ngā kaupapa mō ngā akoranga haepapa kirirarāu, mō ngā akoranga mō Te Tiriti o Waitangi, me ngā akoranga kirirarau kia whai kiko ai te whakawhitinga kōrero ā ngā rā e tū mai nei.

Download Appendix D (.pdf)