Tāpiri C: Ngā Moemoeā mō Aotearoa New Zealand

Tāpiri C: Ngā Moemoeā mō Aotearoa New Zealand

I uiui ana anō hoki te Ranga i ngā tāngata he aha ō rātou wawata mō Aotearoa New Zealand, me pēhea hoki te whakahaere i tō tatou whenua hei ngā tau kei mua i te aroaro. Nā ēnei pātai ka puta te huhuatanga o ngā whakautu, ko ētahi he tāpaetanga whakataki hukihuki. Tērā tētahi tīpakotanga kei tēnei āpitihanga.


Download Appendix C (.pdf)