Tāpiri B: Ngā Pātai Ārahi

Tāpiri B: Ngā Pātai Ārahi

Kei tēnei tāpitiri ka tākina atu ngā pātai ārahi i roto i te Aratohu Tāpaetanga a te Ranga, i tuhia ai hei āwhina i ngā whakawhitinga kōrero a te hunga whai wāhi mō te kaupapa ture.


Download Appendix B (.pdf)