Te Pūrongo

Te Pūrongo

Kua tuhia ki te pūrongo te huhuatanga o ngā whakaaro o tētahi whakawhitinga kōrero ki te hunga o Aotearoa mō te Kaupapa Ture me ngā mahi e tika mō āpōpō. Ko te whakahau matua ia a te Ranga kia tautoko tonu te Kāwanatanga i te whakawhitinga kōrero mō te kaupapa ture, mā te whakawātea i ngā rauemi katoa e tika ana kia noho mōhio te iwi mō ngā whakaritenga o nāianei me ngā kōwhiringa mō ngā rā e tū mai nei.

Ka āhei koe ki te tiki ake i te pūrongo ki konei, ki te pānui rānei i ngā upoko matua i tēnei pae tukutuku, mā ngā hononga e hora atu nei.

Download the full report (.pdf)

Download the full report (.docx)