Te Tiriti o Waitangi

Te wāhi Te Tiriti o Waitangi

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga:

  • kia whakaae tonu te kāwanatanga ki te mana o te Tiriti hei pukapuka taketake
  • kia mahi nui kia oti ai he rautaki akoranga mō te Tiriti, kei roto nei te wāhi me te mana o te Tiriti ināianei me te huarahi whakatau kerēme, kia āhei ai ngā tāngata ki te akoako i a rātou anō mō ō rātou tika me ō rātou here i raro i te Tiriti
  • kia tautoko i te whanaketanga haeretanga o te wāhi me te mana o te Tiriti i raro i ngā āhuatanga o nāianei, pērā i tōna whanaketanga i ngā tekau tau kua hipa ake nei.
  • kia whakarite huarahi e hua ake ai te huhua o ngā kōwhiringa mō te wāhi ki te Tiriti, tae atu ki ngā kōwhiringa i roto i ngā whakaritenga kaupapa ture me ngā whakaritenga o nāianei ko te Tiriti nei te pūtake
  • kia pōwhiri kia tautoko hoki i ngā tāngata o Aotearoa New Zealand kia haere tonu te whakawhitiwhitinga kōrero mō te wāhi ki te Tiriti i roto i tā tātou kaupapa ture.
   
Download the "Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)