Tirohanga Whānui

Tirohanga Whānui

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga:

  • kia pōwhiri kia tautoko hoki i ngā tāngata katoa o Aotearoa New Zealand kia haere tonu te whakawhitinga kōrero mō ā tātou whakaritenga kaupapa ture
  • kia whakatūria he rautaki ā-motu mō ngā haepapa kirirarau, me te akoranga kirirarau i roto i ngā kura me te hapori, tae atu ki te tūnga motuhake o Te Tiriti o Waitangi/The Treaty of Waitangi, me te whakaū i te haepapa mō te whakatinanatanga o te rautaki
  • āta mahara kia uru ki te whakatinanatanga o te rautaki ko te whakaritenga ngohe mātauranga; te whakawhanake rauemi, tae atu ki ngā rauemi mō ngā kura reo Māori; me te whanaketanga ngaio mō ngā kaiako me te hunga pāpāho.
   
Download the Overview section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)