Ētahi atu Take

Ētahi atu Take

E tūtohu ana te Ranga kia pōwhiri, kia tautoko hoki te Kāwanatanga i ngā tāngata o Aotearoa New Zealand kia tūhura i ngā kaupapa e whai ake nei i tētahi atu whiriwhiringa tērā pea ka tū, mō ā tātou whakaritenga kaupapa ture:

  • te wāhi me ngā tino mahi a te kāwanatanga ā-rohe, me tōna whanaungatanga ki te kāwanatanga ā-motu
  • te wāhi ki te Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni, the Declaration of Independence
  • te wāhi me ngā mahi o te kāhui tūmatanui
  • ngā pānga rerekē o ngā kirirarau o ngā whenua katoa i raro i te Maru o Aotearoa
  • te wāhi me ngā mahi o te Tumuaki o Te Whenua me ngā tohu o te whenua
  • tētahi whare o runga mō te Whare Pāremata

E tūtohu ana te Ranga kia tahuri te kāwanatanga ki te āta wehewehe i ngā momo whakahohoro i te Whare Pāremata, me te pēhi i te whakamahinga o te whakahohoro e whakamutua ai te whiriwhiri a ngā komiti whāiti i ngā pire.

   
Download the "Other Issues" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)