Te Ture Rārangi Tika Tangata o Aotearoa 1990

Te Ture Rārangi Tika Tangata o Aotearoa 1990

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga

  • kia whakaritea he huarahi i runga i te totoro atu me te whāinga wāhi o te iwi tūmatanui, e tūhura hōhonutia ai ngā kōwhiringa mō te whakatikatika i te Ture, kia piki ake ai ōna painga, pēnei i:
    • te tāpiri i ngā tika ā-ōhanga, ā-pāpori, ā-ahurea, ā-whāinga rawa, ā-taiao anō hoki
    • te whakapiki i te piri o te Mana Whakahaere me te Whare Pāremata ki ngā paerewa o te Ture
    • te whakaū i te mana o ngā Kaiwhakawā o te motu ki te arotake i ngā ture kia hāngai tonu ki te Ture
    • te whakatūturu i te katoa o te Ture, i ētahi wāhanga rānei
   
Download the "New Zealand Bill of Rights Act 1990" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)