Ngā Māngai Māori

Ngā Māngai Māori

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga

  • kia āta mahara ki ngā tūtohu a te Ranga kia noho tonu ngā whakaritenga o nāianei mō ngā kanohi Māori i te Whare Pāremata, i ngā tau e haere tonu ana te whakawhitinga kōrero
  • kia āta tūhura me pēhea e piki ake ai te wāhi ki te iwi Māori i te Whare Pāremata
  • kia āta tūhura me pēhea ngā tikanga me ngā mahi whakatau take i ngā mahi kāwanatanga ā-rohe e whakaata ai i ngā pānga me te tirohanga a te tangata whenua, me pēhea hoki e whakaōritengia, e whakapakaritia ai
  • ina kawea e ia tāna tūhuratanga mō te tōtika o ngā whakaritenga mō ngā māngai Māori ki te Whare Pāremata, ki te kāwanatanga ā-rohe hoki, kia anga anō te titiro ki te huhua o ngā anga tōrangapū Māori, me ngā tauira o te motu nei, o tāwāhi anō hoki.
   
Download the "Māori Representation" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)