Ngā hononga o waho

Ngā hononga o waho

Rapua ētahi atu kōrero maha i te ipurangi mō te kaupapa ture o Aotearoa. He hononga ki ētahi paetukutuku whakamere e hora mōhiohio ana mō ngā take kaupapa ture whānui me ngā kaupapa anō hoki. Mēnā he whakaaro ōu mō ētahi atu pae tukutuku whai kiko, whai take hoki mō te kaupapa ture o Aotearoa, me ngā kaupapa anō hoki tukua mai koa. E kore he haepapa e tau ki te Ranga Kaupapa Ture mō ngā kai i roto i ēnei pae tukutuku. Ehara i te mea ko ngā tirohanga me ngā whakaaro i ēnei paetukutuku ngā whakaaro o te Ranga.

Nga Pae tukutuku

Cabinet Manual (2008)
http://www.cabinetmanual.cabinetoffice.govt.nz/

Constitutional Arrangements Committee, ‘Inquiry to Review New Zealand’s Constitutional Arrangements’ August 2005
http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/SC/Documents/Reports/e/9/b/e9b156d30c1840eb8ffa20c6b28277de.htm

Courts of New Zealand
http://www.courtsofnz.govt.nz/

Department of Prime Minister and Cabinet
http://www.dpmc.govt.nz/

Elections New Zealand
http://www.elections.org.nz/

Human Rights Commission
http://www.hrc.co.nz/

Ministry of Justice
http://www.justice.govt.nz/

New Zealand History Online, ‘Politics and Government’
http://www.nzhistory.net.nz/politics-and-government/

New Zealand Parliament
http://www.parliament.nz/

Post Treaty Settlements
http://posttreatysettlements.org.nz/

Te Ara: The Enyclopedia of New Zealand
http://www.teara.govt.nz/en

Te Puni Kōkiri (Ministry of Māori Affairs)
http://www.tpk.govt.nz/en/

The Governor-General
http://gg.govt.nz/

The Waitangi Tribunal
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/

Treaty2U
http://www.treaty2u.govt.nz/