Ngā Take Pōti

Ngā Take Pōti

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga

Te rahi o te Pāremata

  • kia kaua te kāwanatanga e kawe i ētahi atu mahi mō te rahi o te Whare Pāremata

Te Roa o Tētahi Pāremata

  • kia āta mahara he āhua nui ngā reo tautoko i tētahi wā kāwanatanga roa kē atu
  • kia whakaritea he huarahi, i runga i te totoro atu me te whāinga wāhi o te iwi tūmatanui, e tūhuratia ai he aha pea ngā maioro me ngā poutoko e tika ana, mehemea ka whakatinanatia he wā kāwanatanga roa kē atu
  • kia mahara me haere he pōti motuhake hei whakamana i tētahi whakaroatanga wā kāwanatanga, arā, kia kaua e whakamanaia mā te pōti o tētahi nuinga motuhake i te Whare Pāremata

Rā pōti pūmau

  • kia whakaritea he huarahi, i runga i te totoro atu me te whāinga wāhi o te iwi tūmatanui, e tūhuratia ai he rā pōti pūmau, i te taha o te tūhuratanga i tētahi wā kāwanatanga roa kē atu tērā pea ka whakahaeretia.

Te rahi me te maha o ngā rohe pōti

  • kia āta mahara nā te tino rerekē o te rahi o ngā rohe kua hē te tōtika o te whakatū māngai i ngā rohe rahi kē atu, otirā ko ngā rohe Māori me ngā rohe pōti o te tuawhenua ngā rohe e tino pāngia ana.
  • kia whakatūria he huarahi i runga i te totoro atu me te whāinga wāhi o te iwi tūmatanui, e tūhuratia ai ngā rerekētanga i waenga i ngā rohe.

Te Rārangi Ture Pōti Pono

  • I āta rangona ngā āwangawanga mō te wehewehe atu o ngā Mema Pāremata i ngā rōpū i pōtitia ai rātou ki te whare, otirā ko ngā mema ā-rārangi ērā e tino āwangawangatia ana. Engari kāore i kitea he whakaaro ka hāpainga e te katoa o te Ranga.
  • kia āta mahara kāore he tūtohu a te Ranga mō tēnei kaupapa
   
Download the "Electoral Matters" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)