Tāpiri A: Te Kōrerorero mō te Kaupapa Ture

Tāpiri A: Te Kōrerorero mō te Kaupapa Ture

He mea whakatū te Ranga Kaupapa Ture hei whakaako, hei whakawhanaunga atu hoki ki ngā tāngata o Aotearoa mō ngā take kaupapa ture. Hei whāinga nui, mā te Ranga hei whakaoho ngā whakaaro o te iwi tūmatanui mō ngā take kaupapa ture mā te hora mōhiotanga mō ngā whakaritenga kaupapa ture o Aotearoa. Kei tēnei āpitihanga ka kitea he pēhea te Ranga i toro ai i ngā tāngata o Aotearoa New Zealand, me te tāpae atu hoki i ētahi whakaaro mō tēnā taumata, mō tēnā taumata o te Whakawhitinga Kōrero mō te Ture.


Download Appendix A (.pdf)