He Kaupapa Ture i Āta Tuhia

He kaupapa ture i āta tuhia

E tūtohu ana te Ranga ki te Kāwanatanga:

  • Kia āta mahara ahakoa kāore he tautoko whānui mō tētahi kaupapa ture tiketike kia tū, kei te tino tautoko te tini kia whakatūturutia ētahi wāhanga o te kaupapa ture.
  • kia āta mahara, tōna tikanga kia wātea kē atu te ranga ture, kia mārama hoki, ko tētahi huarahi e taea ai pea, kia huia mai ngā whakahaumarutanga o tā tātou kaupapa ture ki te ture kotahi.
  • kia āta mahara e tika ana kia nui atu ngā mōhiotanga ka hoatu mā te tangata, mō te āhua o te huri tikanga, otirā me tuku mōhiotanga motuhake mō ngā momo kaupapa ture o te ao, ērā i tuhia, ērā hoki kāore i āta tuhia, ōna painga, ōna pōreareatanga o tēnā momo, o tēnā momo, o tēnā momo.
  • kia tautoko tonu i te whakawhitinga kōrero kia haere tonu mā te hora i aua tū mōhiotanga, kia āta mahara hoki mō ngā painga pea o te whakatū huarahi e tū ai he rōpū motuhake. Ka whakawhiwhia taua rōpū ki te haepapa whakapūranga i aua mōhiotanga, ako hoki i te iwi tūmatanui mō ēnei kaupapa.
   
Download the "A Written Constitution" section (.pdf)
Download the full report (.pdf)
Download the full report (.docx)