He Kōtuinga Kōrero mō
Te Kaupapa Ture o Aotearoa

Kua tuhia ki te pūrongo te whānuitanga o ngā tirohanga mai i tētahi kōrerorero ki te hunga katoa o Aotearoa mō tā tātou kaupapa ture, me ngā tohutohu a te Ranga mō ngā mahi e tika ana kia whāia ināianei.

Ko te whakahau matua ia o te Ranga kia tautoko tonu te Kāwanatanga i te whakawhitinga kōrero mō te kaupapa ture, mā te whakawātea i ngā rauemi katoa e tika ana kia noho mōhio te iwi mō ngā whakaritenga o nāianei me ngā kōwhiringa mō ngā rā e tū mai nei.

New Zealand's Constitution - A Report on Conversation.

I roto i āna mahi mō te Whakawhitinga Kōrero i rongo te Ranga i ngā whakaaro o te tini i ngā hui 100, i tōna whārangi facebook, me ngā tāpaetanga 5,259 i āta tuhia mai i ngā rōpū me ngā tāngata takitahi.

Ngā
Tāpaetanga